(BĐT) - Công ty CP chứng khoán Bảo Việt thông báo đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại Công ty CP Tập đoàn Haprosimex vào ngày 29/12/2021 như sau:
Ngày 29/12/2021, đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu DATC tại Công ty CP Tập đoàn Haprosimex ảnh 1