(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/12/2020 do Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá gồm:

- Tang vật Vi phạm hành chính đã xử lý tịch thu gồm: 54 (lóng, hộp) gỗ; khối lượng quy tròn:17,344 m3, chủng loại Dầu, Cà Chít, Bằng Lăng, Sến, Kiền kiền, SP4,SP6.

- Phương tiện: 02 xe công nông độ chế và 01 đầu máy cày; trọng lượng 04 tấn (02 xe công nông x 1,5 tấn = 3 tấn; 01 Đầu máy cày x 01 tấn = 01 tấn).

- Tổng giá khởi điểm: 78.065.710 đồng (Bảy mươi tám triệu không trăm sáu mươi lăm ngàn bảy trăm mười đồng).

- Nguồn gốc: tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

- Địa chỉ tài sản: Đồn Biên Phòng Ia Mơ - xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, vào các ngày 22/12 và 23/12/2020 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 24/12/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản đấu giá, nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai số: 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: 93-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku). Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 24/12/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 29/12/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.