(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/12/2019 do Bộ Ngoại giao ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam. VPGD: Số 3 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024 66 604 605 - 03 66 77 88 98

2. Người có tài sản đấu giá: Bộ Ngoại giao. Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Đàm, Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 02437995086

3. Tài sản đấu giá bao gồm: Lô 09 xe ô tô thanh lý đã qua sử dụng của Bộ Ngoại giao.

* Nguồn gốc tài sản:

- Quyết định số 3560/QĐ-QĐ-BNG ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, về việc thanh lý 09 xe ô tô đã qua sử dụng.

- Quyết định số 3011/QĐ-QĐ-BNG-QTTV  ngày 03/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, về việc phê duyệt giá khởi điểm và bước giá để bán đấu giá thanh lý 09 xe ô tô đã qua sử dụng của Bộ Ngoại giao.( theo danh mục Lô 09 xe ô tô thanh lý đã qua sử dụng đính kèm).

- Giá khởi điểm: 1.385.781.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm tám mươi lăm triệu bảy trăm tám mươi mốt nghìn đồng chẵn./.)

- (Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản)

* Kế hoạch tổ chức đấu giá dự kiến như sau:

Niêm yết việc đấu giá tài sản:

- Đăng thông báo công khai trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá ngày 12/12/2019 và ngày 17/12/2019.

- Niêm yết Thông báo đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức đấu giá, nơi tổ chức cuộc đấu giá.

Kế hoạch tổ chức bán đấu giá dự kiến như sau:

Tiền đặt trước:   250.000.000 đồng/ 01 đơn tham gia.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 đơn tham gia.

Bán hồ sơ tham gia: từ 08h00’ đến 16h00’ từ ngày 12/12/2019 đến ngày 27/12/2019;

Xem tài sản: từ 08h00’ đến 16h00’ ngày 26,27/12/2019 tại nơi có tài sản bán đấu giá;

Nộp hồ sơ tham gia đấu giá: từ 08h00’ đến 16h00’ ngày 12/12/2019 đến ngày 27/12/2019.

Nộp tiền đặt trước: Ngày 26, 27/12/2019

Điều kiện tham dự đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có hiệu lực từ 01/7/2017.

Xét duyệt hồ sơ: Ngày 28/12/2019

Thời gian và địa điểm dự kiến bán đấu giá: 15h00’ ngày 29/12/2019 tại Số 3 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

(Lưu ý: Thời gian từ ngày … đến ngày … nêu trên là các ngày làm việc trong tuần)

Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ tham dự đấu giá, nộp hồ sơ tham dự đấu giá:

Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam: Số 3 đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn./.

DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ 

TT

Tên tài sản

Số lượng

Năm sử dụng

Nguyên giá NSNN

GT

CL

Biển số

1

Ô tô Toyota Corolla Altis 5 chỗ

1

2002

400.450.000

0

80B 2819

2

Ô tô Toyota Camry GLI 2.2 (TT Phụng)

1

2001

500.000.000

0

80B 1801

3

Toyota Corola Altis 1.8

1

2002

408.000.000

0

80B 2632

4

Toyota Zace GL 1.8

1

2002

357.177.000

0

80B 2630

5

Toyota Hiace Commuter

1

2002

396.001.500

0

80B 2631

6

Ô tô Toyota Camry

1

2000

489.036.000

0

80B 0027

7

Toyota Camry GL 5 chỗ

1

2001

550.000.000

0

80B 2489

8

Toyota Crown 3.0 (đ/c từ BTC)

1

2001

878.000.000

0

80B 0090

9

Toyota Crown 3.0 (đ/c từ BTC)

1

2001

625.000.000

0

80B 0198

9

4.603.664.500