(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/12/2018 do UBND huyện Thọ Xuân ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thọ Xuân, khu 8, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: 08 giờ 30 phút ngày 29/12/2018 tại UBND xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: 11 lô đất tại Khu Đồng Cừ + Lá Khoai thôn Phong Lạc 2, xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân (theo MBQH số 2778/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND huyện Thọ Xuân).

* Thông tin chung về khu đất như sau:

- Đất đấu giá tại: Khu Đồng Cừ + Lá Khoai thôn Phong Lạc 2, xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân (theo MBQH số 2778/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND huyện Thọ Xuân).

- Diện tích khu đất: Tổng diện tích đấu giá đợt này là 2.200m2, diện tích cụ thể các lô đất như sau: từ lô đất số 20 đến lô đất số 30 đều có diện tích: 200 m2

- Hiện trạng khu đất: Khu đất đã được thu hồi đất, bồi thường GPMB theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Mục đích sử dụng đất và thời hạn giao đất:

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở (Dùng để xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch).

+ Thời hạn giao đất: Giao đất lâu dài.

- Mục đích đấu giá: Khai thác quỹ đất tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

5. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

5.1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

5.2. Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

6. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, số tài khoản: 15 08 79 99901 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) – Chi nhánh Thanh Hóa. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá hoặc UBND xã Nam Giang tại địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Số tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ/01 lô đất (Ba mươi triệu đồng cho một hồ sơ tham gia đấu giá).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/2018 đến hết ngày 26/12/2018 (trong giờ hành chính).

7. Đối tượng tham gia: Tất cả các cá nhân và hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và có nhu cầu sử dụng đất làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhàn nước có thẩm quyền phê duyệt.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 12/12/2018 đến hết ngày 13/12/2018 tại xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và thu hồ sơ đấu giá: Từ ngày 12/12/2018 đến hết ngày 26/12//2018 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên và tại UBND xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

9. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá):

200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu riêng lẻ từng lô.

+ Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (đấu giá 03 vòng)

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: daugiaqt@gmail.com)./.