(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/12/2018 do Trại giam Quyết Tiến, Cục C10 Bộ Công an ủy quyền như sau:

Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – địa chỉ tại Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

1. Tên tài sản đấu giá: Quyền khai thác cây xà cừ trong Khu vực rừng thanh lý tại lô A, khoảnh 64, xã Ấm Thượng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và toàn bộ gỗ thương phẩm, củi thu được từ việc khai thác.

* Nơi có tài sản đấu giá: Xã Ấm Thượng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

* Đặc điểm của tài sản:

Loài cây khai thác: Cây xà cừ

Số lượng: 864 cây trên diện tích khai thác: 04 ha.

Thời gian khai thác: Trong tháng 01 năm 2019.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trại giam Quyết Tiến, Cục C10 Bộ Công an; Địa chỉ: Xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

3. Giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá

- Giá khởi điểm: 247.200.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm nghìn đồng);

- Tiền đặt trước: 40.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng chẵn);

Nộp bằng hình thức chuyển khoản:

Chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh,

Số tài khoản: 033704063457777 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Việt Trì.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 26/12/2018 đến ngày 28/12/2018 (trong giờ hành chính).

- Bước giá: 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

4. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 19/12/2018 (trong giờ hành chính).

5. Thời gian tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 26/12/2018 (trong giờ hành chính).

Điều kiện: Mọi cá nhân, tổ chức có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

b. Mua hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại:

Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – địa chỉ tại Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

c. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 200.000 VNĐ/ hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ).

6. Hình thức, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

a. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá là: 13h30 ngày 29/12/2018.

b. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trại giam Quyết Tiến – xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh - Điện thoại: 02103 818 999.

- Trại giam Quyết Tiến– Cục C10 Bộ Công an – Điện thoại: 027 835 282