(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2021 do Công ty Truyền tải điên 1 ủy quyền như sau:
Ngày 29/11/2021, đấu giá vật tư thiết bị thu hồitại Hà Nội ảnh 1
Ngày 29/11/2021, đấu giá vật tư thiết bị thu hồitại Hà Nội ảnh 2