(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2021 do Ủy Ban nhân dân huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau:

Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà đất của Phòng Tài chính – Kế hoạch (cơ sở Cũ) – Địa chỉ: Tổ 6, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. 1) Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ. 2) Thời hạn sử dụng đất: 50 năm 3). Diện tích khuôn viên đất: 470,0 m2. 4) Nguồn gốc tài sản: Tài sản công thuộc quản lý của UBND Huyện Đồng Văn.

Ủy Ban nhân dân Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 2
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 3