(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2021 như sau:
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 1