(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2021 do Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất khu đất có ký hiệu SL1, SL2, BT1 (38 lô) thuộc khu TTHC&KĐTM thị xã Phước Long. - Tổng diện tích: 12.656 m2. - Vị trí: Khu phố 5, phường Long Phước, TX. Phước Long, tỉnh Bình Phước. - Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị. - Thời hạn sử dụng: Lâu dài. - Nguồn gốc: Đất công do Nhà nước quản lý, quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. - Hiện trạng khu đất: Khu đất đã giải phóng mặt bằng xong, nền đất đã được san lấp đúng quy hoạch, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư (mặt đường BTN, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước sạch, điện ngầm và thông tin liên lạc). - Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 85.149.640.500 đồng. (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ, một trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn, năm trăm đồng)

Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long

Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước ảnh 5
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước ảnh 6