(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Là Quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa (MBQH chi tiết tỷ lệ 1/500 phê duyệt kèm theo Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa).

Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa

Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4