(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hàm Rồng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở chung cư thuộc MBQH khu dân Tây Nam chợ Quảng Thắng, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa với các nội dung chính như sau: 3.1. Vị trí: Khu đất thuộc địa giới hành chính phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa theo mặt bằng quy hoạch (MBQH) điều chỉnh cục bộ chỉ tiêu quy hoạch tại Khu đất nhà ở chung cư thuộc quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng được Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 3993/QĐ-UBND ngày 08/6/2021. 3.2. Diện tích: Tổng diện tích khu đất là 8.211,3 m2. Trong đó: - Diện tích đất ở đấu giá tính thu tiền sử dụng đất (thực hiện dự án khu nhà ở chung cư): 3.305 m2 + Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (xây dựng khu nhà ở chung cư) + Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. + Thời gian sử dụng: 50 năm, tính từ ngày UBND tỉnh ký ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; người mua nhà ở (căn hộ chung cư) gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định, lâu dài. - Diện tích hạ tầng kỹ thuật (xây dựng trạm biến áp, phụ trợ; sân vườn, cây xanh cảnh quan; bãi đỗ xe ngoài trời, đất giao thông nội bộ): 4.906,3 m2 + Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Người trúng đấu giá không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo dự án đầu tư và quy hoạch chi tiết được duyệt, người trúng đấu giá phải bàn giao các hạng mục, công trình hạ tầng kỹ thuật (bao gồm: đất trạm biến áp, phụ trợ; sân vườn, cây xanh cảnh quan; bãi đỗ xe ngoài trời) cho địa phương quản lý.

Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa

Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5