(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Xuân Khánh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2021 do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện dự án xây dựng công trình hỗn hợp kết hợp ở theo quy hoạch (HH2b). - Vị trí của khu đất: Khu tái định cư Trung tâm văn hóa Tây Đô (Hợp phần 1-Khai thác quỹ đất), phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. - Đặc điểm tài sản: Đất có diện tích 600m2 (ODT), thửa đất số 1340, tờ bản đồ số 15. Đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL498778; số vào sổ cấp GCN: CT11244 do Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Cần Thơ cấp ngày 13/11/2018.

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ

Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ảnh 1
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ảnh 2
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ảnh 3
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ảnh 4