(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 43 lô đất ở tiếp giáp tuyến đường Phan Bội Châu tại Khu dân cư Mỹ Bình 1 (Khu Công an tỉnh), P. Mỹ Bình, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận. (Bán lần 2)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 3
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 4
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 5
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 6