(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản (VAMC) thông báo đấu giá khoản nợ xấu của Công ty TNHH TMDV Địa ốc Lê Khánh Gia vào ngày 29/11/2021 như sau:
Ngày 29/11/2021, đấu giá khoản nợ xấu của Công ty TNHH TMDV Địa ốc Lê Khánh Gia ảnh 1