(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá khoản nợ của ông Nguyễn Hoài Phương tại Agribank Chi nhánh 9 vào ngày 29/11/2021 như sau:
Ngày 29/11/2021, đấu giá khoản nợ của ông Nguyễn Hoài Phương tại Agribank Chi nhánh 9 ảnh 1