(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá khoản nợ của Chi nhánh Công ty CP Thời trang Luala và Công ty TNHH MTV Nhà hàng Nhã Nam vào ngày 29/11/2021 như sau:
Ngày 29/11/2021, đấu giá khoản nợ của Chi nhánh Công ty CP Thời trang Luala và Công ty TNHH MTV Nhà hàng Nhã Nam ảnh 1