(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2021 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau ủy quyền như sau:

Cho thuê mặt bằng xây dựng căn tin, nhà giữ xe hai bánh, nhà thuốc

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau

Ngày 29/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng xây dựng căn tin, nhà giữ xe hai bánh, nhà thuốc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau ảnh 1
Ngày 29/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng xây dựng căn tin, nhà giữ xe hai bánh, nhà thuốc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau ảnh 2
Ngày 29/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng xây dựng căn tin, nhà giữ xe hai bánh, nhà thuốc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau ảnh 3
Ngày 29/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng xây dựng căn tin, nhà giữ xe hai bánh, nhà thuốc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau ảnh 4