(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủy quyền như sau:
Ngày 29/11/2021, đấu giá 68,62 ha cây cao su thanh lý tại tỉnh Bình Dương ảnh 1