(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2021 do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh 1 ủy quyền như sau:
Ngày 29/11/2021, đấu giá 2 xe ô tô Toyota và Honda tại TP.HCM ảnh 1