(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2019 do UBND xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ủy quyền như sau:
Ngày 29/11/2019, đấu giá quyền thuê quỹ đất tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ảnh 1
Ngày 29/11/2019, đấu giá quyền thuê quỹ đất tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ảnh 2