(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2019 do UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La ủy quyền như sau:
Ngày 29/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La ảnh 1
Ngày 29/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La ảnh 2
Ngày 29/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La ảnh 3