(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Tổ 5 phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên địa chỉ của tổ chức có tài sản đấu giá

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai. Địa chỉ: Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

- Thời gian: Hồi 09 giờ 00 phút ngày 29/11/2019

- Địa điểm: Phòng đấu giá tầng 2 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Tổ 5 phường Nam Cường, TP Lào Cai. (Sau trụ sở khối 6).

4. Tên tài sản, giá khởi diểm

4.1. Tài sản 1:

- Tài sản: 01( một) ngôi nhà xây cấp IV, 01 tầng có gác xép và quyền sử dụng đất diện tích đất là 70,0 m2; Thửa đất số 20, tờ bản đồ: P6-5 do UBND thị xã Lào Cai (nay là thành phố Lào Cai) cấp Giấy CNQSDĐ số: Y 100109, số vào sổ cấp GCN: 00515, ngày: 25/02/2004, mang tên hộ bà Phan Thị Phương Mai và ông Phùng Văn Thanh. Địa chỉ thửa đất: Tổ 37, phường Pom Hán, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Nay là số nhà 634 đường Hoàng Quốc Việt, tổ 20, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai). (Chi tiết theo biên bản kê bên, xử lý tài sản ngày 16/8/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai); Địa chỉ: tổ 20, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai. Mục đích sử dụng: T; Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Giá khởi điểm: 1.551.715.000đ.

4.2. Tài sản 2

- Tài sản: 01 (một) ngôi nhà xây cấp IV, 01 tầng và quyền sử dụng đất có diện tích 120 m2, số thửa: 278, số tờ bản đồ: 12, do UBND thị xã Lào Cai (nay là thành phố Lào Cai) cấp Giấy CNQSDĐ số: Y 024897, số vào sổ cấp GCN: 00606, ngày: 19/3/2004, mang tên hộ bà Phan Thanh Thủy. Địa chỉ thửa đất: Tổ 10a, phường Pom Hán, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Nay là số nhà 033 đường Trần Văn Nỏ, tổ 41, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai). (Chi tiết theo biên bản kê bên, xử lý tài sản ngày 16/8/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai); Địa chỉ: tổ 41, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai. Mục đích sử dụng: T; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: : 812.396.000đ.

5. Tiền đặt trước, thời gian nộp, địa điểm nộp: Tiền đặt trước bằng 10% trên giá khởi điểm của từng tài sản đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/11/2019 đến hết ngày 28/11/2019. Địa điểm: Nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Tài khoản số: 99999 601 9999 tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Lào Cai.

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

7. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Cách thức đăng ký, nhận hồ sơ đấu giá: Đăng ký, nhận hồ sơ đấu giá tại Trung tâm. Địa chỉ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức mua hố sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước vào tài khoản Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

10. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

11. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ và xem tài sản.

- Thời gian bán hồ sơ, nhận hồ sơ: Từ ngày 11/11/2019 đến hết ngày 26/11/2019;

- Địa điểm tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Thời gian xem tài sản ngày 20; 21 và ngày 22 tháng 11 năm 2019. Địa điểm: Tại thực địa 02 thửa đất tổ 20 và 41 phường Pom Hán, thành phố Lào Cai. Khách hàng liên hệ với Trung tâm để được hướng dẫn. Điện thoại: 0214.3.824914. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại: 0214.3.822867