(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú.

Tài sản đấu giá: Nhà, đất tại ấp Thanh Thọ, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú. Diện tích 76 m2, thửa đất 35, tờ bản đồ số 01. Đất ở nông thôn. Nhà ở gia đình: DT 60 m2. Giếng khoan: 01 cái.

Giá khởi điểm: 152.294.482 đồng. Tiền hồ sơ: 200.000 đồng. Tiền đặt trước: 15.200.000 đồng.

Tham khảo hồ sơ, đăng ký đấu giá mua tài sản: Ngày 08/11/2019 đến 16 giờ 00, ngày 26/11/2019.

Thời gian đấu giá: 09 giờ 30, ngày 29/11/2019 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú.

Xem tài sản: Ấp Thanh Thọ, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Hình thức đấu giá: Trả giá bằng lời nói tại cuộc bán đấu giá. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ điện thoại số: 0251.6250084.