(BĐT) - Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá khai thác 40,08 ha gỗ rừng trồng sản xuất, vào ngày 29/11/2019 cụ thể như sau:

I. GIỚI THIỆU TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, TIỀN KÝ QUỸ, BƯỚC GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ

1. Tài sản đấu giá: Bên A giao cho bên B tổ chức đấu giá khai thác 40,08 ha gỗ rừng trồng sản xuất do Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương quản lý, cụ thể như sau:

Nơi có tài sản đấu giá: Khoảnh 2, 3 và 5 thuộc tiểu khu 142, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diện tích khai thác: 40,08 ha

Loại gỗ khai thác: Keo, Bản địa và Thông

Năm trồng rừng: Năm 1994

Mật độ bình quân hiện còn: 444 cây/ha

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền ký quỹ, bước giá, tiền mua hồ sơ đấu giá:

a. Giá khởi điểm tài sản: 3.549.793.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm bốn mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi ba nghìn đồng).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí khai thác vận chuyển tài sản ra khỏi hiện trường.

b. Tiền đặt trước: 700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng)

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Từ 08h00 ngày 26/11/2019 đến 17h00 ngày 28/11/2019. (Tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị).

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – Chi nhánh Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

* Đối với trường hợp khách hàng tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá, Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

c. Tiền ký quỹ: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn)

Tiền ký quỹ: là khoản tiền mặt mà người mua được tài sản bán đấu giá (người trúng đấu giá) phải nộp tại Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương và sẽ được hoàn trả đủ 100% ngay sau khi hai bên đi kiểm tra hiện trường, nghiệm thu khai thác, trả lại đất cho Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương.

d. Bước giá: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng).

Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá.

e. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN

- Trong giờ hành chính, từ ngày ra thông báo đấu giá tài sản cho đến hết 17 giờ 00 phút ngày 26/11/2019 tại khoảnh 2, 3 và 5 thuộc tiểu khu 142, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đề nghị liên hệ, đăng ký tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Hương để được hướng dẫn, tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 21/11/2019 và 22/11/2019.

- Khách hàng khi xem tài sản có thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo cho Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị trước ngày mở cuộc đấu giá tài sản 02 ngày làm việc để được giải quyết. Mọi thắc mắc khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

III. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM BÁN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ

Trong giờ hành chính, từ ngày thông báo niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 26/11/2019, tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị , Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ; ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 26/11/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân trong nước không thuộc quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện: Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị cung cấp; Nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, dự công bố giá tại cuộc đấu giá.

* Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ gồm: Giấy chứng minh nhân dân đối với cá nhân, sổ hộ khẩu: 02 bản sao; Giấy đăng ký kinh doanh và chứng minh nhân dân, hộ khẩu người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức: 02 bản sao; Giấy ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND, hộ khẩu của người được ủy quyền: 01 bản sao và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị theo đúng thời gian quy định.

Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá; được Công ty đấu giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

V. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ VÀ THỜI HẠN NỘP PHIẾU TRẢ GIÁ

1. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

2. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá của mình để đấu giá mua tài sản bằng cách trực tiếp bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu trong giờ hành chính. Thùng phiếu được niêm phong và đặt tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị. Thời hạn nộp phiếu trong giờ hành chính kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 28/11/2019 tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, địa chỉ: Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CÔNG BỐ GIÁ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Thời gian vào lúc: 09h00 ngày 29/11/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, địa chỉ: tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

- Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Hương - Số 136 Nguyễn Phúc Nguyên, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3525297.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế; Số điện thoại: 02343.895.995; Website:chuoigiatri.com.vn.