(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2019 do Sở Tài chính tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3/ Tài sản đấu giá là: 08 xe ô tô các loại phục vụ công tác dôi dư đã đủ điều kiện thanh lý do các sở, ngành, địa phương đang quản lý và sử dụng

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 2.665.000.000 đồng

- Giá trị còn lại theo sổ kế toán: 0 đồng 

Stt

Cơ quan,

tổ chức

sử dụng xe

Loại xe, Nhãn xe

Biển kiểm soát

Năm

sản xuất/ năm sử dụng

Nguyên giá

theo sổ sách

kế toán (triệu đồng)

Giá trị

thanh lý (triệu đồng)

Ghi chú

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Mazda 323

93A-000.12

1995

40

40

2

Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN

Toyota Jolie

93A-0777

2003

391

100

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

Mazda

93A-0466

1998

338

60

4

Sở Tư pháp

Honda Civic

93A-0090

1996/

1997

552

70

Mazda 323

93A-0152

1997

286

30

5

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Toyota

93A-0160

1996

310

60

6

Trường CĐ Nghề Bình Phước

Honda

93M-000.09

1993

400

38

7

Ban Tôn giáo

Ford

93A-0512

2001

348

80

TỔNG CỘNG

2.665

478

Tất cả tài sản trên được tổ chức đấu giá theo từng chiếc xe riêng lẻ.

4/ Tổng giá khởi điểm: 478.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi tám triệu đồng).

5/ Nguồn gốc tài sản: Tài sản công do Sở Tài chính tỉnh Bình Phước chuyển giao để đấu giá.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

7/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8/ Thời gian bán, tiếp nhận và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 12/11/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/11/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

9/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 26/11/2019 (trong giờ hành chính), tại nơi trưng bày tài sản là Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

10/ Khoản tiền và thời gian nộp tiền đặt trước là: Từ ngày 25/11/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên người tham gia đấu giá có quyền đăng ký và nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng. Khoản tiền đặt trước là: 20% (Hai mươi phần trăm) của giá khởi điểm của tài sản.

11/ Thời gian kết thúc bỏ phiếu trả giá là: 17 giờ 00 phút, ngày 26/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

12/ Thời gian và địa điểm công bố giá: 08h30 ngày 29/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

13/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 25/11/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/11/2019.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có hồ sơ đăng ký bao gồm:

a/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm DV ĐGTS tỉnh Bình Phước phát hành;

b/ CMND (Căn cước công dân) đối với cá nhân và CMND (Căn cước công dân) + Giấy phép kinh doanh đối với tổ chức phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền.

c/ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đúng theo quy định.

d/ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: Theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính về quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ)

1

Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

100.000

2

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000

e/ Giấy cam kết xem tài sản và Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

14/ Đối tượng tham gia đấu giá là: Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền tham gia trừ các trường hợp mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xem chi tiết liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.