(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2018 do Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Bạc Liêu.

Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá:

Lô: Tôm sú lột PTO

- Tôm sú lột PTO 77,6 kg: loại 16-20 con/453g;

- Tôm sú lột PTO 62,1 kg: loại 21-25 con/453g;

- Tôm sú lột PTO 41,2 kg: loại 26-30 con/453g;

- Tôm sú lột PTO 130,9 kg: loại 31-40 con/453g;

- Tôm sú lột PTO 16,8 kg: loại 41-50 con/453g.

Nơi lưu giữ: tại số 99, đường Lò Rèn, Khóm 5, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Công ty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh).

4. Giá khởi điểm: 59.005.100 đồng. (Năm mươi chín triệu, không trăm lẻ năm ngàn, một trăm đồng).

Quyết định số: 1750/QĐ-TTTVPT ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 07/11/2018 đến 17 giờ ngày 26/11/2018 tại số 99, đường Lò Rèn, Khóm 5, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. (kho lưu giữ tài sản Công ty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh).

6. Tiền đặt trước: 5.900.000 đồng nộp ngày 26; 27; 28/11/2018 vào số tài khoản 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bạc Liêu ( số 65A, đường Trần Huỳnh, k2, p7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

7. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/ bộ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/11/2018 đến 17 giờ ngày 26/11/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu ( trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá (công bố giá) tại Trung tâm vào lúc: 08 giờ ngày 29/11/2018.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm ĐT: 0291.3825386.