(BĐT) - Công ty CP Đấu giá Trí Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2018 do Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Yên ủy quyền như sau:

Tên tài sản đấu giá:

Máy phát điện hiệu Mitsubishi 43KVA đã qua sử dụng.

Giá khởi điểm: (chưa bao gồm thuế GTGT) 

STT

Tên tài sản

Giá khởi điểm

(đồng)

Tình trạng

Tiền đặt trước

(đồng)

Phí mua hồ sơ

(đồng)

1

Máy phát điện hiệu Mitsubishi 43KVA

43.600.000

Hỏng bo mạch bảng điều khiển, cháy dinamo

8.000.000

50.000

Tổng cộng

43.600.000

8.000.000

50.000

Hình thức, điều kiện, cách thức, hình thức và phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá công khai, trực tiếp bằng lời nói.

Phương thức đấu giá: Theo phương thức rút gọn, trả giá lên.

Bước giá: 1.000.000 đồng.

Điều kiện tham giá đấu: tất cả cá nhân trong và ngoài tỉnh

Cách thức đăng ký: nộp trực tiếp tại 391 Nguyễn Huệ, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

Thời gian mua hồ sơ: Từ 8h00 ngày 14/11/2018 đến 15h00 ngày 26/11/2018.

Thời gian chốt hồ sơ: lúc 17h00 ngày 26/11/2018.

Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Công ty CP Đấu giá Trí Việt số 391 Nguyễn Huệ, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Phí mua hồ sơ: 50.000đ/Hồ sơ.

Thời gian xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: ngày 19/11/2018 (giờ hành chính) tại Nhà Công vụ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Phú Yên số 347 Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30 ngày 29/11/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Văn phòng Công ty CP Đấu giá Trí Việt, 391 Nguyễn Huệ, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty CP Đấu giá Trí Việt, số 391 Nguyễn Huệ, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên/ Điện thoại: (0257) 3828399/ Fax: (0257) 3828399.