(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của ông Phan Đăng Thông và bà Nguyễn Thị Thu Sương tại Agribank Chi nhánh 7 vào ngày 29/10/2021 như sau:
Ngày 29/10/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của ông Phan Đăng Thông và bà Nguyễn Thị Thu Sương tại Agribank Chi nhánh 7 ảnh 1