(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty Đầu tư và Xây dựng Minh Sơn tại Agribank Chi nhánh 9 vào ngày 29/10/2021 như sau:
Ngày 29/10/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty Đầu tư và Xây dựng Minh Sơn tại Agribank Chi nhánh 9 ảnh 1