(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

01 (một) lô tài sản gồm 94 (chín mươi tư) mặt hàng các loại, một số đã qua sử dụng, là tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu sung quỹ nhà nước (Có Bảng kê chi tiết kèm theo)

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

Ngày 29/10/2021, đấu giá tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 29/10/2021, đấu giá tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 29/10/2021, đấu giá tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 5
Ngày 29/10/2021, đấu giá tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 6
Ngày 29/10/2021, đấu giá tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 7
Ngày 29/10/2021, đấu giá tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 8
Ngày 29/10/2021, đấu giá tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 9
Ngày 29/10/2021, đấu giá tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 10
Ngày 29/10/2021, đấu giá tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 11