(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Bảo Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Trường Trung học cơ sở Chu Văn An ủy quyền như sau:

Quyền thuê và sử dụng “Mặt bằng khu căn tin” tại Trường Trung học cơ sở Chu Văn An

Trường Trung học cơ sở Chu Văn An

Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền thuê và sử dụng “Mặt bằng khu căn tin” tại Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Hà Nội ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền thuê và sử dụng “Mặt bằng khu căn tin” tại Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Hà Nội ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền thuê và sử dụng “Mặt bằng khu căn tin” tại Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Hà Nội ảnh 3
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền thuê và sử dụng “Mặt bằng khu căn tin” tại Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Hà Nội ảnh 4