(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá quyền thu hồi các khoản nợ của VCB Chi nhánh TP.HCM đối với Công ty TNHH Việt Trường Sơn vào ngày 29/10/2021 như sau:
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền thu hồi các khoản nợ của VCB Chi nhánh TP.HCM đối với Công ty TNHH Việt Trường Sơn ảnh 1