(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác nhà giữ xe bệnh nhân tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác nhà giữ xe bệnh nhân tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác nhà giữ xe bệnh nhân tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng ảnh 3

Quyền sử dụng và khai thác Nhà giữ xe bệnh nhân thuộc Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn

Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn