(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin và nhà trông giữ xe

Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn

Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng ảnh 2