(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 như sau:
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Tân An, tỉnh Long An ảnh 1