(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ảnh 1