(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 43. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 104, tờ bản đồ số 42. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 19, tờ bản đồ số 36 tại làng Mèo, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai

Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 3 thửa đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 3 thửa đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 3 thửa đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 3