(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 29/10/2021 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 27 thửa đất ở thuộc dự án: Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Bắc phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (Giai đoạn 1 - Đợt 1)

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn

Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 thửa đất tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 thửa đất tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 thửa đất tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình ảnh 3