(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 25 lô đất thuộc khu vực phía tây trụ sở UBND xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ

Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại huyện Cam Lộ, Quảng Trị ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại huyện Cam Lộ, Quảng Trị ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại huyện Cam Lộ, Quảng Trị ảnh 3
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại huyện Cam Lộ, Quảng Trị ảnh 4