(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 24 thửa đất tại đường Trần Nhân Tông (đoạn Lê Hồng Phong - Phan Đình Phùng) Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau: a) Vị trí các thửa đất đấu giá: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. b) Tổng diện tích đất đấu giá: 3.781,8m2/24 thửa đất. (Có sơ đồ mảnh trích đo địa chính tờ bản đồ số 56-2021 phường Quang Trung, và bảng tổng hợp danh sách các thửa đất đấu giá kèm theo). - Tài sản gắn liền với đất: Không.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum

Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 thửa đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 thửa đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 thửa đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 3
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 thửa đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 4
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 thửa đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 5