(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công- Chi nhánh Long an thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Cần Giuộc ủy quyền như sau:

Thanh lý nhà kho xã Phước Vĩnh Tây

Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Cần Giuộc

Ngày 29/10/2021, đấu giá nhà kho xã Phước Vĩnh Tây tại tỉnh Long An ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá nhà kho xã Phước Vĩnh Tây tại tỉnh Long An ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá nhà kho xã Phước Vĩnh Tây tại tỉnh Long An ảnh 3
Ngày 29/10/2021, đấu giá nhà kho xã Phước Vĩnh Tây tại tỉnh Long An ảnh 4
Ngày 29/10/2021, đấu giá nhà kho xã Phước Vĩnh Tây tại tỉnh Long An ảnh 5
Ngày 29/10/2021, đấu giá nhà kho xã Phước Vĩnh Tây tại tỉnh Long An ảnh 6