(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

01 (một) lô tài sản gồm 34 (ba mươi bốn) mặt hàng các loại, là vật chứng trong vụ án hình sự đã có Quyết định xử lý vật chứng số 26 ngày 13/9/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 29/10/2021, đấu giá lô tài sản gồm 34 mặt hàng các loại tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá lô tài sản gồm 34 mặt hàng các loại tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá lô tài sản gồm 34 mặt hàng các loại tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 29/10/2021, đấu giá lô tài sản gồm 34 mặt hàng các loại tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 29/10/2021, đấu giá lô tài sản gồm 34 mặt hàng các loại tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 5