(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Nhà khách Tỉnh ủy Kiên Giang ủy quyền như sau:

Gia hạn thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, nộp hồ sơ, hoàn tất thủ tục đăng ký và thay đổi thời gian tổ chức đấu giá, cho thuê mặt bằng xây dựng.

Nhà khách Tỉnh ủy Kiên Giang

Ngày 29/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng xây dựng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng xây dựng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng xây dựng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 3
Ngày 29/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng xây dựng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 4
Ngày 29/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng xây dựng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 5