(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Cà Mau thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau ủy quyền như sau:

Tài sản công vào mục đích cho thuê tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2021-2025, gồm: - Tài sản 1: Cho thuê mặt bằng Khu mô hình trò chơi thiếu nhi, diện tích 600m2. - Tài sản 2: Cho thuê mặt bằng Khu mô hình hoạt động thể dục thể thao, diện tích 5.000m2.

Trung tâm văn hóa tỉnh Cà Mau

Ngày 29/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau ảnh 3