(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Agribank - Chi nhánh thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

Tài sản thế chấp bảo đảm là các hạng mục công trình: Trung tâm Thương mại Mỹ An. Địa chỉ: thôn Mỹ An, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Agribank - Chi nhánh thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Ngày 29/10/2021, đấu giá các hạng mục công trình tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá các hạng mục công trình tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá các hạng mục công trình tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 29/10/2021, đấu giá các hạng mục công trình tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 4