(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng ủy quyền như sau:

5,03 ha cây cao su thanh lý với tổng số cây là 2.572 cây của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. tại lô 4, Nông trường Thọ Sơn, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

Ngày 29/10/2021, đấu giá 2.572 cây cao su tại tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá 2.572 cây cao su tại tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá 2.572 cây cao su tại tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 29/10/2021, đấu giá 2.572 cây cao su tại tỉnh Bình Phước ảnh 4