(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 do Agribank Chi nhánh Krông Bông ủy quyền như sau:
Ngày 29/10/2020, đấu giá xe ô tô Thaco tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 1