(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 do Sở Tài chính Bắc Kạn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

b) Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài chính Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, hiện trạng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ, nơi có tài sản.

Ngày 29/10/2020, đấu giá xe ô tô MITSHUBISHI tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1

(Giá khởi điểm là mức giá tối thiểu, chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, người trúng đấu giá tự chịu theo quy định)

- Nơi có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 11, đường Trường Chinh, tổ 4 phường Đức Xuân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản giải quyết trước 01 (một) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

- Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn hoặc Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (22/10/2020 và 23/10/2020).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

- Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 13/10/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 26/10/2020

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 26/10/2020, 27/10/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/10/2020. Khách hàng nộp tiền bằng hình thức tiền mặt tại Trung tâm hoặc chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn (Người tham gia chịu phí theo quy định của Ngân hàng).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá:

- Thời gian: Hồi 8 giờ 00 phút ngày 29/10/2020.

- Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá.

6.1. Phương thức: Phương thức trả giá lên.

6.2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

6.3. Bước giá tối thiểu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp thuộc quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đó.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá:

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (được công chứng, chứng thực) cho người khác thay mặt mình đăng ký tham gia đấu giá.

* Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh nhân dân, (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy phép đăng ký kinh doanh trong trường hợp đăng ký cho tổ chức (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước.

* Cách thức bỏ phiếu:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản.

- Gửi qua đường bưu chính (tính theo thời gian chuyển đến của bưu điện) Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.