(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Á Âu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 do VPBank ủy quyền như sau:
Ngày 29/10/2020,đấu giá xe ô tô Chevrolet tại Hà Nội ảnh 1