(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 do Đội quản lý thị trường số 5 ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Lô mền xuất xứ Trung Quốc, số lượng 29 cái do Đội quản lý thị trường số 5, Số F7, đường số 18, Khu Công ty Xây dựng Số 8, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đưa ra đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 22/10/2020 và ngày 23/10/2020 tại Kho Đội quản lý thị trường số 5, số F7, đường số 18, Khu Công ty Xây dựng Số 8, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 27/10/2020 (đến 17 giờ) tại Trung tâm, giá bán 50.000 đồng/hồ sơ.

4. Giá khởi điểm: 870.000 đồng

(Tiền đặt trước 20% GKĐ, nhận vào ngày 23/10/2020, ngày 26/10/2020 và ngày 27/10/2020 (đến 17 giờ).

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 27/10/2020 (đến 17 giờ).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ, ngày 29/10/2020 tại Trung tâm.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá của Trung Tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.